Archives for the ‘เกม’ Category

Age of Conan Guide – Tortage Starter Guide

ในตอนเริ่มต้นนั้นไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากการเลือกว่าตั […]

รีวิว PlayStation Network: Planet Minigolf

ฉันอยากสนุกไปกับ Planet Minigolf ฉันทำได้จริงๆ ฉันเป็นแ […]